LEGISLATIE

  • Legea nr 31/ 1990 privind Societatile Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea Nr. 98/2016  Privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotarea Guvernului Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare
  • Planului de Mobilitate Urbana Durabila (aprobat prin HCGMB 90/29.03.2017)
  • Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiulul Bucuresti 2018-2022 (aprobat prin HCGMB 325/14.06.2018)
  • Ordonanţa De Urgenţă nr. 195 / 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotărâre nr. 965/15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Legea nr. 37/19.01.2018 privind promovarea transportului ecologic
  • Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare

Contact

Acord Salvare Date Da Nu

CMMTRSP vă asigură că datele cu caracter personal pe care le furnizați în cadrul formularului de contact, vor fi tratate în conformitate cu prevederile GDPR și cu politica companiei privind protecția datelor personale (vezi secțiunea de la ”informații publice” din prezentul site), siguranța acestora fiind o prioritate pentru compania noastră. De asemenea, prin selectarea răspunsului DA la ”Acord Salvare Date” vă exprimați acordul ca datele cu caracter personal din cuprinsul formularului de contact să fie prelucrate de către CMMTRSP în scopul evidenței și corespondenței cu vizitatorii site-ului, îmbunătățirii serviciilor oferite clienților sau alte scopuri în care este necesară pentru realizarea intereselor legitime ale CMMTRSP.

Adresa sediu social: B-dul. Lacul Tei, nr. 1 - 3, et.11, Sector 2, Bucuresti, Romania
Program de functionare Luni - Vineri: 8.30 – 16.30
Telefon: 031 069 9387
E-mail:
office@cmmtrsp.ro

Adresa sediu secundar: B-dul. Metalurgiei nr. 69-71, Drumul Jilavei nr. 127, B-dul. Metalurgiei nr. 67A, Sector 4, Bucuresti, Romania
Program de functionare Luni - Duminica: 24/24
Telefon: 077 088 1034
E-mail:
baza1@cmmtrsp.ro

Date companie:
Cod Unic de Inregistrare: 37991409
Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J40/13028/2017
Sediu social: B-dul. Lacul Tei, nr. 1-3, et.11, Camerele 10, 11, 12; Sector 2, Bucuresti, Romania

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#